Riekale Networksin (vhosti.com) kaikki palvelut siirtyvät IT Ihmeelle marraskuussa 2015. IT Ihme tulee tuottamaan Riekaleen asiakkaille samat palvelut vähintään samoilla laatuvaatimuksilla kuin tähän saakka palvelut on tuotettu.

Tälle sivulle kootaan tarkempia ohjeita ja käytännön seikkoja siirtoon liittyen.