Virtualisointialustan konfiguraation päivityksen yhteydessä ilmeni yllättävä ongelma, josta aiheutui häiriöitä palveluihin 10.8.2016 klo 13:20 – 13:30 välisenä aikana. Häiriön aikana useimmat virtuaalipalvelimet jouduttiin käynnistämään uudelleen. Pahoittelemme tästä mahdollisesti asiakkaille aiheutunutta haittaa.