Salpa-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Päivitetty 15.5.2020

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on taho, joka luo ja ylläpitää kulkuoikeuksia sovelluksen käyttäjälle. Asiakas (Salpa-mobiilisovelluksen käyttäjä) on asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa. IT Ihme toimii ainostaan henkilötietojen käsittelijänä palveluntarjoajan roolissa.

Henkilötietojen käsittelijä

IT Ihme
Parikkalantie 412
41230 Uurainen

puh. 044 5331441

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

IT Ihme
Miika Pekkarinen
Parikkalantie 412
41230 Uurainen

puh. 044 5331441
s-posti:

Rekisterin nimi

Salpa-mobiilisovelluksen henkilötietorekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Salpa-mobiilisovellus (Android ja IOS-versio) kerää ainoastaan välttämättömiä tietoja käyttäjästä, joiden avulla sovelluksen toiminnallisuus on mahdollista toteuttaa (Salpa-älylukon ohjaus ja ovenavaus mobiililaitteella). Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on asiakassuhde rekisterinpitäjän taholla ja suostumus Salpa-mobiilisovelluksen käyttöönottamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Salpa-mobiilisovellus pyytää käyttäjältä lupaa kameran käyttöön. Mobiililaitteen kameraa käytetään ainoastaan ovipaneelien yhteydessä näytettävien QR-koodien skannaamiseen. Kameran ottamaa kuvaa ei tallenneta eikä välitetä tietoverkon yli. Ainostaan kameran ottamat koneellisesti luetut QR-koodit välitetään tietoverkon yli Salpa-palveluun.

Salpa-mobiilisovellus kerää käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • Vapaavalintainen turvakoodi (vastaa sovelluskohtaista salasanaa).
 • Käyttäjän rekisteröimät henkilökohtaiset kulkukoodit (ovikohtaiset PIN-koodit), joista henkilö on tunnistettavissa.
 • IP-osoite aikaleimalla kun sovellusta käytetään.
 • Kulunvalvonnan lokitiedot kun ovista kuljetaan (aikaleima milloin henkilö on kulkenut tai yrittänyt kulkea mistäkin ovesta).
 • Asiakkaan päätelaitteelle tallennettava tunniste (eväste) palveluja käytettäessä. Tunnistetta käytetään palvelun tekniseen toteutukseen ja turvallisen kirjautumisen mahdollistamiseen.

Lisäksi asiakas voi halutessaan antaa erillisen suostumuksen vastaanottaa IT Ihmeen markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja kerätään asiakkaalta itseltään sovelluksen käyttöönoton yhteydessä.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka sovellus tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

IT Ihme käyttää Salpa-sovelluksessa evästeitä palvelun toteuttamiseksi teknisesti ja helpottamaan palvelujen käyttöä siten että käyttäjän kirjautumistiedot säilyvät sovelluksen muistissa palvelun käytön ajan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poislukien mahdolliset viranomaisvaatimukset tai lakiin perustuvat velvoitteet. Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

IT Ihme ei siirrä, käsittele tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietorekisteri on toteutettu siten, että suojattujen tietojen lukeminen ja muuttaminen vaatii käyttäjän tunnistautumisen (esim. käyttäjätunnuksella ja salasanalla). Lisäksi rekisteriä ylläpitävät tietojärjestelmät on suojattu mm. asianmukaisin palomuurein. Palvelujen teknisessä suojauksessa käytetään yleisesti suositeltuja menetelmiä, kuten järjestelmien kovennusta, tapahtumien valvontaa jne. Fyysisesti rekisteri sijaitsee IT Ihmeen hallinnoimissa, turvalukituissa palvelintiloissa.

Rekisterin sisältö on vain rekisterinpitäjän ja IT Ihmeen työntekijöiden käsiteltävissä. Rekisterin sisältö ulkopuolisilta pidetään salassa niin hyvin kuin se kohtuullisin toimenpitein on mahdollista.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän määrittämien säilytysaikojen puitteissa.

Salpa-sovelluksen rekisteröimät henkilötiedot (sovellukseen liitetyt kulkukoodit) poistuvat kun sovelluksen käyttö lopetetaan joko nollaamalla kulkuoikeudet sovelluksesta käsin tai poistamalla sovellus.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa asiakasrekisteriin tallennettuja omia tietoja, sekä korjata virheelliset tiedot.

Asiakkaan tulisi tehdä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa IT Ihme voi avustaa asiakasta henkilötietojen tarkastuksessa. Asiakas voi tällöin ottaa yhteyttä IT Ihmeen asiakaspalveluun.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Antaa suostumus suoramarkkinointiin tai kieltää suoramarkkinointi.
 • Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Tietojen poistamiseen kun tietojen säilyttämiselle ei ole viranomaisvelvoitteita.
 • Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.
 • Pyytää tiedot koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus