Tässä tiedotteessa tutustutaan lyhyesti ohjelmistoon nimeltään WeeChat ja sen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Tiedotteen kirjoittaja näkemys on että ohjelmiston mahdollistama uudenlainen mobiilikäyttö tuo merkittäviä parannuksia sinällään vanhaan mutta suosittuun tekstipohjaiseen IRC-keskusteluympäristöön. Perinteisesti IRCiä käytetään joko omalle tietokoneelle asennettavalla IRC-sovelluksella (esim. maksuton XChat) tai sitten shell-palvelimelta käsin. Paikallisesti tietokoneella pyörivät IRC-sovellukset soveltuvat erityisesti hyvin satunnaiseen IRCin käyttöön tai IRC-maailmaan ensimmäisiä kertoja tutustumisen yhteydessä. Sovelluksien ongelmana on mm. että tietokone ja ohjelma suljettaessa poistuu käyttäjä samalla myös IRC-keskusteluista, eikä keskusteluhistoria tältä ajalta tallennu…